سازگار با محیط زیست R134a
سیستم تبخیر کننده آب کندانس
سهولت در نصب وراه اندازی
ایجاد محفظه هوای تمیز در داخل پنل
نمایش دمای داخل تابلو و انجام تنطیمات
درجه حفاظت بالا IP54
قابلیت دسترسي به تمام قطعات و اجزا كولر
جذب رطوبت هوای داخل تابلو
دارای ظرفیت و توانهای متنوع
فیلتر فابل شستشو

کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید