نمایش دادن همه 7 نتیجه

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی بواسطه کانال یا لوله های خرطومی هوا به تابلوبرق یا باکسهای صنعتی و دیتا سنترها نصب می شوند. به این ترتیب این امکان فراهم میگردد، تا سیستم خنک کننده در فضای دورتر از دیتا سنتر یا تابلوبرق قرار گرفته و از طریق لوله های خرطومی به یکدیگر مرتبط و عملیات تهویه صورت میگیرد.

سیرکولاسیون و گردش هوا مابین کولر و تابلوبرق توسط فن های سانترفیوژی می باشد. و به این ترتیب با فوروارد بودن فن اواپراتور با توجه به خاصیت فن های با پره فوروارد به بهترین صورت و با بیشترین پرتاب هوا عملیات تبادل هوا مابین تابلو و خنک کننده انجام میپذیرد.

دانلود کاتالوگ تنظیمات کنترلر راهنمای نصب ابعاد
کولر سانترفیوژی
دوستدار طبیعت ویدیو  تصاویر

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولر گازی تابلوبرق BSCH7000

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولر گازی تابلوبرق BSCH4000

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولر گازی تابلوبرق BSCH3000

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولر گازی تابلوبرق BSCH2000

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولر گازی تابلوبرق BSCH1000

کولر سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) بنتلی

کولرگازی تابلوبرق BSCHI3000

کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید