آرشیو برچسب های: خنک کننده جرثقیل

خنک کننده جرثقیل یکی از اجزای حیاتی در سیستم های برقی جرثقیل ها است که برای حفظ کارایی و عمر مفید این سیستم ها بسیار مهم می باشد.

کولرگازی تابلوبرق  بنتلی با ظرفیت های متنوع و مختلف و مدل خنک کننده جرثقیل یکی از آنها می باشد و با توجه به شرایط تابلوها و نیاز  صنایع،  از این مدل انتخاب می گردد.

خنک کننده جرثقیل از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش هوادهی و بخش خنک کننده. بخش هوادهی شامل فن هایی است که هوا را از محیط جمع آوری می کنند و به داخل تابلو برق جرثقیلی هدایت می کنند.

در بخش خنک کننده، هوا از طریق یک سیستم خنک کننده، مانند رادیاتور، با گذراندن از یک محفظه خنک می شود. و سپس به دوباره به بخش هوادهی باز می گردد.

نصب کولر تابلو برق جرثقیلی بسیار ساده است. این کولر به راحتی روی تابلو برق جرثقیلی نصب می شود. و به سیم های برقی تابلو برق جرثقیلی متصل می شود.

برای نصب کولر تابلو برق جرثقیلی، باید ابتدا محل نصب کولر تمیز شود. تا عوامل آلاینده، مانندگرد و خاک، بر روی کولر نشسته است. و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار ندهد.

سپس، کولر به صورت ایمن و قابل اطمینان روی تابلو برق جرثقیلی نصب می شود و به سیم های برقی تابلو برق جرثقیلی متصل می شود.

نگهداری کولر تابلو برق جرثقیلی نیز بسیار ساده است. باید به دور از عوامل آلاینده، مانند گرد و خاک، نگهداری شود تا عملکرد آن تحت تاثیر قرار نگیرد.

همچنین، باید منظماً سطح روغن در سیستم خنک کننده بررسی شود تا از کارایی بالای کولر تابلو برق جرثقیلی اطمینان حاصل شود

کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید