کولرگازی تابلو برق      کولرگازی تابلو برق

کولرگازی تابلو برق بنتلی، به صورت کاملا اختصاصی جهت خنک کاری تابلوهای الکتریکی، مخابراتی، سیستم ها و سرورهای صنعتی طراحی شده اند.

کولرگازی تابلو برق بنتلی همزمان با انجام عملیات خنک کاری رطوبت موجود در هوای پنل را جذب کرده و بلافاصله با انجام عملیات تبخیر از سیستم دفع می کند. در نتیجه باعث می شود پنل های الکتریکال خطوط تولید در شرایط  بسیار مطلوبی فعالیت کنند. که در عمل علاوه بر افزایش طول عمر قطعات و تجهیزات تابلوهای برق از توقف خطوط تولید در اثر خرابی های اتفاقی پیشگری و باعث افزایش راندمان سیستم مربوطه می گردد.

قطع رابطه هوای بیرونی و داخلی تابلوبرق:

کولرگازی تابلو برق بنتلی با قطع رابطه هوای بیرونی و داخلی تابلوبرق و ایجاد محفظه هوای تمیز در داخل باکس های صنعتی دمای مطلوب را جهت فعالیت تجهیزات برقی فراهم می آورد. با حصول شرایط دمایی مطلوب بواسطه کولر تابلویی در تابلوبرق و خلق شرایط عالی و بهینه برای تجهیزات داخل تابلوها، موجبات افزایش چشمگیر طول عمر ادوات داخل تابلو های برق را فراهم می آورند.

ظرفیت های متنوع:

کولرتابلویی بنتلی با ظرفیت های متنوع و مختلف و در مدل های سقفی، دیواری و سانترفیوژی تولید می شوند و با توجه به شرایط تابلوها و نیاز صنایع، یکی از مدل ها انتخاب می گردد.

در مدل دیواری، کولرگازی تابلو برق بر روی دیواره یا درب تابلو برق نصب می گردد. از بالاترین قسمت تابلو که همیشه گرم ترین نقطه نیز می باشد، هوای گرم را بواسطه فن های قدرتمند خود به داخل کولر هدایت می کند.

مدل های سقفی نیز عملیات خنک سازی و پایش دما مانند کولرهای دیواری می باشد. با این تفاوت که کولرتابلویی برروی سقف تابلوبرق نصب وعملیات سیرکولاسیون هوای داخلی تابلو برق از قسمت سقف تابلو انجام می پذیرد.

مدل های سانترفیوژی (کانالی-خرطومی) نیز بواسطه کانال یا لوله های خرطومی هوا به تابلوبرق یا باکسهای صنعتی و دیتا سنترها نصب می شوند. به این ترتیب این امکان فراهم میگردد ،تا سیستم خنک کننده در فضای دورتر از دیتا سنتر یا تابلوبرق قرار گرفته و از طریق لوله های خرطومی به یکدیگر مرتبط و عملیات تهویه صورت میگیرد.

کاتالوگ کولر گازی تابلوبرق تنظیمات کنترلر کولر گازی تابلوبرق راهنمای نصب کولر گازی تابلوبرق  کولر گازی تابلوبرق-کولرتابلویی
دانلود کاتالوگ تنظیمات کنترلر راهنمای نصب ابعاد
دوستدار طبیعت کولر گازی تابلوبرق ویدیو کولر گازی تابلوبرق تصاویر کولر گازی تابلوبرق
دوستدار طبیعت ویدیو  تصاویر

 

 

 

 

کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید