چرخه سردسازی

چرخه تبرید

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

هر چرخه سردسازی نیاز به چهار بخش دارد.

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

چنانچه شرایط طرح به گونه ای باشد که بخواهیم از سیستم تبرید تراکمی استفاده کنیم از یک کمپرسور مکانیکی و چنانچه از سیستم جذبی استفاده کنیم از یک کمپرسور گرمایی استفاده می کنیم.

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

چهار فرایند سیستم تبرید تراکمی عبارت است از:

۲ــ۱ تراکم گاز تا دمایی بالاتر از دمای تقطیر (در کمپرسور)

۳ــ۲ تقطیر هم فشار و دفع گرما در محیط (در کندانسر)

۴ــ۳ خفقان شامل افت فشار و دما (در شیر انبساط)

۱ــ۴ تبخیر مایع مبرد به صورت هم دما و هم فشار و جذب گرما (در اواپراتور)

همانطور که می دانیم دستگاهی که این چرخه را در چنین جهتی بپیماید دستگاه سردکننده می نامند و سیستمی را که دستخوش چنین چرخه ای می شود را سیستم سردکنندگی (تبرید) می نامند.
در مورد هر دستگاه سردکننده هدف گرفتن بیشترین مقدار گرما از منبع سرد با صرف کمترین کار است

با این بیان «ضریب عملکرد» یا «نسبت انرژی سردکنندگی» به صورت زیر تعریف می شود :

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کمک نیاز دارید? با ما گفتگو کنید