• خانه / بنتلی تولید کننده سیستمهای خنک کننده وکولر های گازی تابلوبرق میزبان وزارت محترم نیرو

دکتر اردکانیان وزیر نیرو در غرفه bently

اتوماسیون صنعتی اتوماسیون صنعتی یا روباتیزه کردن (Industrial Automation) به معنی استفاده از [...]

خنك سازي تجهيزات خطوط توليد چكيده مطالب خنك سازي تجهيزات خطوط توليد –    نقطه پيوند صنعت [...]

چرخه سردسازی و نحوه محاسبه ضریب عملکرد هر چرخه سردسازی نیاز به چهار بخش دارد. چنانچه شرایط طرح [...]

سیستم VRF تاریخچه VRF VRF اولین بار سال ۱۹۸۲ در داخل ژاپن اختراع و تولید شد . هم اکنون سیستم [...]

کمپرسور در سیکل تبرید کمپرسور با مصرف انرژی الکتریکی گاز تبرید را از اواپراتور مکش می کند و سپس [...]