چیلر 2000watt

چیلر 2000watt

چیلر صنعتی هواخنک bently

مینی چیلر  هواخنک بنتلی یک دستگاه سرد کننده آب (مایعات) تراکمی است .که پس از سرد کردن و خنک کاری، آب را توسط پمپ داخلی خود

جهت مصارف صنعتی پمپاژ میکند.

چیلرwww.bentlyco.ir
Related Products